CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

BİLGİ İŞLEM BÜROSU

 

Recep ÖZCAN Cumhuriyet Savcısı UYAP Birim Sorumlusu
Sevda ATAR Zabıt Katibi UYAP Uzman Kullanıcısı
Edeviye BERBER Bilgisayar İşletmeni Teknik Ofis Ytk.
Alper KARAKESKİN Zabıt Katibi Teknik Ofis Ytk.

 

Bilgi İşlem Bürosu Hakkında
Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 02/12/2005 tarih, B.03.0.PER.0.00.00.02/105894 sayılı makam onayı ile faaliyete geçirilen Bilgi İşlem Müdürlükleri ve bu müdürlükler bünyesinde Bilgi İşlem Şeflikleri ve Büroları kurularak Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet vermeleri sağlanmıştır. Temel görevleri Ulusal Yargı Ağı Projesinin işletimidir. Söke Bilgi İşlem Bürosu ilgili makam onayı doğrultusunda Aydın Bilgi İşlem Müdürlüğü'ne bağlanmıştır. Aydın Bilgi İşlem Müdürlüğü bünyesinde Söke Bilgi İşlem Bürosu dışında Fethiye ve Nazilli Bilgi İşlem Büroları ile Muğla Bilgi İşlem Şefliği bulunmaktadır.

 

Ulusal Yargı Ağı Projesi (UYAP) Hakkında

UYAP; günümüzün gerekli tüm teknolojik gelişmelerini kullanarak, Adalet Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatının, bağlı ve ilgili kuruluşlarının, adli ve idari tüm yargı ve yargı destek birimlerinin donanım ve yazılım olarak iç otomasyonunu ve benzer şekilde bilgi otomasyonu sistemlerini kurmuş kamu kurum ve kuruluşları ile dış birim entegrasyonunu sağlayan ve e-Dönüşüm sürecinde e-Adalet ayağını oluşturan bir bilişim sistemidir. Bugün itibariyle UYAP ülkemizde Bakanlığımız teşkilatı ile yargı birimlerinin tamamında işletimde olup bu birimlerin her türlü yargısal, idari ve denetim faaliyetleri bu sistemle elektronik ortamda yürütülmektedir.

Detaylı Bilgi için Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Web Sitesi

 

GENELGELER

Genelge No Konusu  
123 Nolu Genelge
Bilgisayar ve Yan Donanımları Kullanma Talimatı
124 Nolu Genelge
UYAP Uygulamaları
124-1 Nolu Genelge
UYAP Uygulamaları
125 Nolu Genelge
Teknik Birimlerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları
145 Nolu Genelge
Internet Sitelerinin Oluşturulması
150 Nolu Genelge
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS)

 

 

 

 

Söke Adliyesi Resmi Web Sitesi © 2012 Tüm Hakları Saklıdır.
Webmaster :Edeviye BERBER-&Alper KARAKESKİN
Bu sitede yayınlanan içerikler izinsiz kaynak gösterilemez ve yayınlanamaz